32cm - 6.95 Eur   42cm - 8.95 Eur

tomato sauce, mozzarella, Buffalo mozarella, cherry tomatoes, red onion, pesto