32cm - 7.95 Eur   42cm - 9.95 Eur

tomato sauce, mozzarella, Buffalo mozzarella, salami, cherry tomatoes, pesto, salad mix, parmesan