main-logo-2015-new.png

CALL NOW

LV FLAG         ENG FLAG         RU FLAG 

HEADER MAIN BANNER

1 eng

No. 1 - Any 2 pizzas 42 cm + 1L of juice

2 eng

No. 2 - Any 2 pizzas 42 cm + 1L of Coke

3 eng

No. 3 - Any 2 pizzas 32 cm + 1L of juice

4 eng

Nr.4 - Any 2 pizzas 32cm + 1L of Coke

5 eng

Nr.5 - Any 3 pizzas 42cm

6 eng

Nr.6 - Any 3 pizzas 32cm

7 eng

8 eng

9 eng

10 lv

11 lv

12 eng

order now ENG

WE ARE MOVING ENG

kebab box eng

vulcano BIG eng

nutella main ad

PARTNERS2